Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Praktijk voor Huid- en Oedeemtherapie Medical Skin Healing (hierna te noemen Medical Skin Healing) kan persoons- en medische gegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Medical Skin Healing, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Medical Skin Healing verstrekt.

Medical Skin Healing kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres
– Uw medische gegevens.

WAAROM  MEDICAL SKIN HEALING GEGEVENS NODIG HEEFT
Medical Skin Healing verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Medical Skin Healing uw persoons- en medische gegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u overeengekomen behandelplan, bestaande uit huidtherapeutische dienstverlening.

HOE LANG MEDICAL SKIN HEALING GEGEVENS BEWAART
Medical Skin Healing bewaart uw persoons- en medische gegevens. Wij zijn wettelijk (WBGO) verplicht uw dossier 15 jaar te bewaren.

DELEN MET ANDEREN
Medical Skin Healing verstrekt uw persoons- en medische gegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van huidtherapeutische zorg, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Medical Skin Healing worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website www.medicalskinhealing.nl.
Medical Skin Healing gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN                                
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@medicalskinhealing.nl.

Medical Skin Healing zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Medical Skin Healing wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

BEVEILIGEN      
Medical Skin Healing neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Medical Skin Healing maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Medical Skin Healing verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Medical Skin Healing op via info@medicalskinhealing.nl.

Medical Skin Healing is als volgt te bereiken:

Postadres: Pastoriepad 2, 2242JW Wassenaar
Vestigingsadres: Pastoriepad 2, 2242JW Wassenaar
Inschrijvingsnummer handelsregister KVK 61273155

Telefoon: 06-36309950
E-mailadres: info@medicalskinhealing.nl